CzBIM: Odborná rada pro BIM

Individuální členství
Individuálním členem Spolku se může stát fyzická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami Spolku vyjádřený při registraci k individuálnímu členství, podpora cílů spolku, dodržení převzatých závazků vůči Spolku a zaplacení členského příspěvku - 2 000,- Kč (bez DPH, není daňovým nákladem) pro daný kalendářní rok.

Podmínky individuálního členství
  • Podání žádosti individuálního člena CzBIM
  • Kladné projednání žádosti radou sdružení CzBIM
  • Uhrazení členského příspěvku v CzBIM 
  • Při věku individuálního člena 70 a více let činí členský příspěvek 300 Kč
Proces přijímání nových členů
  • Vyplnění registračního formuláře na webu czbim.org
  • Emailové potvrzení zájemci o členství k přijetí žádosti o členství
  • Schválení představenstvem spolku Odborná rada pro BIM z.s.        
  • Email s informací o schválení žádosti a zálohovou fakturou uchazeči
  • Po zaplacení členského příspěvku potvrzení o členství, zaslání certifikátu
Odesláním žádosti o přijetí žádající akceptuje stanovy spolku a​ podmínky jím zvoleného typu členství.
* označuje požadovanou
Email Marketing Powered by Mailchimp