CzBIM: Odborná rada pro BIM

Kolektivní členství
Kolektivním členem se stává právnická osoba na základě písemné dohody se Spolkem. Podmínkou členství je souhlas se stanovami Spolku vyjádřený při registraci, podpora jeho cílů, dodržení převzatých závazků vůči Spolku a zaplacení členského příspěvku. Právnická osoba je zastoupena jím určeným zástupcem. Výše ročního členského příspěvku je 4 000,- Kč (bez DPH, není daňovým nákladem). Společně s dohodou o kolektivním členství se obě strany zavazují k podpisu smlouvy o reklamě a propagaci, na jejímž základě se CzBIM zavazuje poskytovat služby ve smlouvě sjednané, které budou propagovat značku a produkty kolektivního člena.

Podmínky kolektivního členství
  • Podání žádosti kolektivního člena CzBIM
  • Kladné projednání žádosti radou sdružení CzBIM
  • Uhrazení členského příspěvku na základě faktury vystavené sekretariátem CzBIM
Proces přijímání nových členů
  • Vyplnění registračního formuláře na webu czbim.org
  • Emailové potvrzení zájemci o členství k přijetí žádosti o členství
  • Schválení představenstvem spolku Odborná rada pro BIM z.s.   
  • Email s informací o schválení žádosti a zálohovou fakturou uchazeči
  • Po zaplacení členského příspěvku potvrzení o členství, zaslání certifikátu

Odesláním žádosti o přijetí žádající akceptuje stanovy spolku a​ podmínky jím zvoleného typu členství.
* označuje požadovanou
Email Marketing Powered by Mailchimp