CzBIM: Odborná rada pro BIM

Podmínky sponzorského členství
  • podání přihlášky sponzorského člena CzBIM
  • kladné projednání přihlášky radou sdružení CzBIM
  • uhrazení ročního sponzorského příspěvku podle velikosti firmy na základě faktury vystavené sekretariátem CzBIM
Členský příspěvek sponzorského členství je sjednáván individuálně. Jeho výše je dána součtem odpovídajícího příspěvku kolektivního člena a dalšího navýšení ve výši min. 50 000 Kč.
* označuje požadovanou
Email Marketing Powered by Mailchimp